τηλ. 210-8203642

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Δίδακτρα

Οι σπουδές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ γίνονται με δίδακτρα. Για το ΜΠΕ του Τμήματος ΔΕΟΣ το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 4.000 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) για τη διάρκεια των τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων του προγράμματος. Τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμόζονται ανά δύο έτη μετά από πρόταση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

Υποτροφίες του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Οι υποτροφίες θα απονέμονται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Τμήματος:

  • Σε φοιτητές/-τριες του ΜΠΕ που αριστεύουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
  • Σε φοιτητές/-τριες του ΜΠΕ με αποδεδειγμένες οικονομικές ανάγκες, εφόσον στο Τμήμα υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι προς αυτόν τον σκοπό.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του τμήματος.

Υποτροφίες ΕΤΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ενέκρινε για την τριετία (2014-2017), την οικονομική στήριξη φοιτητών/-τριών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές βάσει ακαδημαϊκής αριστείας κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες φέρουν το τίτλο:

“Υποτροφίες ΕΤΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές  Οικονομικές Σπουδές”

και θα χορηγούνται σε φοιτητές/-τριες και των δύο κατευθύνσεων του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ενεργοποίηση πίστωσης:  Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα ξεκινήσει με το νέο ακαδημαϊκό έτος, 2014-15. Η πρώτη χορηγία θα γίνεται με την ολοκλήρωση του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών περί τα μέσα Φεβρουαρίου, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο 2015, και η δεύτερη με την ολοκλήρωση του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου περί τα τέλη Ιουνίου, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο 2015.

Αριθμός και ύψος υποτροφιών: Τέσσερις υποτροφίες ανά εξάμηνο σπουδών, εκάστη ύψους €1.500.

 

 

Αίτηση ενδιαφέροντος