τηλ. 210-8203642

Η εμπειρία του MSc


screenshot.27

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΕΟΣ, μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσω να γίνω ανταγωνιστική και αποτελεσματική στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, μου προσέφερε κι ένα πιο ευρύ γνωστικό αντικείμενο, που σε συνδυασμό με τις προπτυχιακές σπουδές, διευρύνθηκαν οι πνευματικοί μου ορίζοντες. Η κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, την οποία και παρακολούθησα, ήταν έτσι δομημένη ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις των μαθημάτων, μιας και προέρχομαι από θεωρητική σχολή.

Μίχαλου Κατερίνα

screenshot.28

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα στην κατεύθυνση «Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική» κατάφερα να αναπτύξω τις γνώσεις μου σε σημαντικούς τομείς πάνω στο αντικείμενό μου και να εμβαθύνω στη γενικότερη έννοια και ιδέα των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η δομή της ύλης στο κάθε μάθημα, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία και τη βοήθεια των καθηγητών κατάφεραν να μου προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και εργασιών. Μέσα απ” αυτά, κατάφερα να αντιληφθώ τον εργασιακό μου χώρο και την παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα, ώστε να επιλέξω συνειδητά τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θέλω να εργαστώ και να μπορέσω να ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία.

Παπασωτηρίου Παρασκευή