τηλ. 210-8203642
05
Ιουν
2018

Τελετή Ορκωμοσίας 2018

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
σας προσκαλούν στην Τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων του Τμήματος
&
στην Τελετή Ορκωμοσίας των Διπλωματούχων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
(Σειρά Εισαγωγής 2014)
και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις
Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00
στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου
(Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ