τηλ. 210-8203642

Υποτροφίες ΕΤΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ενέκρινε για την τριετία (2014-2017), την οικονομική στήριξη φοιτητών/-τριών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές βάσει ακαδημαϊκής αριστείας κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

 

Οι υποτροφίες φέρουν το τίτλο:

 
“Υποτροφίες ΕΤΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές  Οικονομικές Σπουδές”

 

και θα χορηγούνται σε φοιτητές/-τριες και των δύο κατευθύνσεων του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Ενεργοποίηση πίστωσης:  Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα ξεκινήσει με το νέο ακαδημαϊκό έτος, 2014-15. Η πρώτη χορηγία θα γίνεται με την ολοκλήρωση του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών περί τα μέσα Φεβρουαρίου, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο 2015, και η δεύτερη με την ολοκλήρωση του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου περί τα τέλη Ιουνίου, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο 2015.

  

Αριθμός και ύψος υποτροφιών: Τέσσερις υποτροφίες ανά εξάμηνο σπουδών, εκάστη ύψους €1.500.