τηλ. 210-8203642

Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι και Ενέργεια – Environment, Natural Resources and Energy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι και Ενέργεια – Environment, Natural Resources and Energy

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ενέργειας, με βασικό προσανατολισμό την δυνατότητα εφαρμογής τους σε αντίστοιχους τομείς της οικονομίας και την εφαρμοσμένη ρυθμιστική πολιτική. Το μάθημα περιλαμβάνει: Οικονομική προσέγγιση στο περιβάλλον, ιδιοκτησιακά δικαιώματα, εξωτερικότητες και σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, Αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών του περιβάλλοντος, μέθοδοι και εφαρμογές, Ανανεώσιμοι και εξαντλήσιμοι φυσικοί πόροι, πόροι ελεύθερης πρόσβασης, διαχείριση των φυσικών πόρων, Ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή πολιτική, Η περιβαλλοντική πολιτική και ο σχεδιασμός της, Κλιματική αλλαγή.

 

Βασικό σύγγραμα:

Tietenberg, T. H. and Lewis, L., Environmental and Natural Resource Economics, 9th edition, Pearson, 2012.

 

Environment, Natural Resources and Energy

Course Description

The purpose of the course is to provide the most recent scientific knowledge in the area of environment natural resources and energy. It is focused on the application of this knowledge to real economic problems and applied regulation. The course includes: The economic approach to the environment, property rights, externalities, and contemporary environmental problems; valuation of environmental goods and services, methods and applications; Renewable and exhaustible natural resources, open access and common pool resources, resource management; Energy, renewables and energy policy; Environmental policy design; Climate change.

 

Basic reading:

Tietenberg, T. H. and Lewis, L., Environmental and Natural Resource Economics, 9th edition, Pearson, 2012.