τηλ. 210-8203642

Διεθνείς Χρηματαγορές – International Financial Markets

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Διεθνείς Χρηματαγορές – International Financial Markets

Το μάθημα ξεκινάει με μακροπρόθεσμη ιστορική επισκόπηση των διεθνών αγορών με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές μετοχών, συναλλάγματος και ομολόγων καθώς και των διεθνών χρηματοοικονομικών κρίσεων. Εισάγονται επίσης βασικές απαραίτητες θεωρητικές έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση της ιστορικής εμπειρίας.
Στην συνέχεια μελετάται η συμπεριφορά των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών σήμερα, οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και η μικροδομή τους. Υπό αυτό το πρίσμα αναλύεται τέλος το πρόβλημα λήψεως διεθνών επενδυτικών αποφάσεων.

Course Description

The course begins with a review of the long-run historical behaviour of international financial markets, with an emphasis on stock, currency and bond markets, as well international financial crises. Elementary theory is introduced where necessary to interpret and understand the historical experience.
We then study the behaviour of international financial markets today, including their relationships and microstructure. Finally, building on this, we study the problem of financial decision-making in an international context.