τηλ. 210-8203642

Νομικές Πτυχές της Ε.Ε. – Legal Aspects of the EU

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Νομικές Πτυχές της Ε.Ε. – Legal Aspects of the EU

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του δικαίου της ΕΕ / Πηγές Δικαίου ΕΕ / Σχέση Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου / Θεμελιώδεις αρχές του Ενωσιακού νομικού συστήματος / Τρόποι προστασίας πολιτών-Ατομικά Δικαιώματα.

Μηχανισμοί υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς/ Θεμελιώδεις ελευθερίες/ Ανταγωνισμός και έννοια της επιχείρησης /Ανταγωνισμός και κάθετες συμπράξεις/ Δεσπόζουσα θέση και ειδικές μορφές παρεμποδιστικών καταχρηστικών πρακτικών/ Συγχωνεύσεις (Ουσιαστικές και διαδικαστικές πτυχές ελέγχου)/ Κρατικές επιχειρηματικές παρεμβάσεις και κρατικές ενισχύσεις.

        

Course Description

Fundamental features of EU Law / Sources of EU Law/ Relation between EU and national law/ Fundamental principles of European legal system/ Citizens protection and human rights.

Mechanisms implementing the Single European Market/ Fundamental Freedoms/ The concept of enterprise in the EU Competition law/ Competition and vertical agreements / Dominant Position and special forms of abusive exclusionary practices/ Mergers Control (Substantive and procedural aspects)/ State economic interventions and State aid.

 

Eνδεικτική βιβλιογραφία

1)      Hartley Τ, The foundations of European Union Law: an Introduction to the Constitutional and administrative law of the European Union, Oxford University Press 2010.

2)      Van Bael, Competition Law of the European Community, Kluwer 2010

3)      Α. Πλιάκος, To Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη 2012.

4)      Γ.Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη 2012.