τηλ. 210-8203642

Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε. – Structural Policies in the EU

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε. – Structural Policies in the EU

 Διδάσκοντες: Μ. Ματσαγγάνης, Χ. Μήλλιου

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την Ε.Ε. στο πλαίσιο των διαδικασιών ολοκλήρωσης και διεύρυνσή της. Θα αναλυθούν οι στόχοι, η λογική και η μεθολογία μιας σειράς πολιτικών της Ε.Ε. όπως η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού, η πολιτική έρευνας και καινοτομίας, η κοινωνική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, η φορολογική πολιτική, η πολιτική απασχόλησης, η πολιτική περιβάλλοντος και η ενεργειακή πολιτική.

 

Βασικό ΕγχειρίδιοArtis M. and Nixson F. (2007), The Economics of the European Union: Policy and Analysis, Oxford University Press, Oxford (4rd edition).

 

 Course Description

Instructors: M. Matsaganis; C. Milliou

The aim of the course is to present the recent themes with which the EU deals within its integration and expansion framework. In particular, we will analyze the goals, the logic and the methodology of a number of EU policies such as the industrial policy, the competition policy, the research and innovation policy, the social policy, the regional policy, the tax policy, the employment policy, the environmental policy and the energy policy.

 

Basic Textbook: Artis M. and Nixson F. (2007), The Economics of the European Union: Policy and Analysis, Oxford University Press, Oxford (4rd edition).