τηλ. 210-8203642
20
Ιουλ
2018

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Εconomics)

Το τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. προσφέρουν για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Οικονομική Επιστήμη (πλήρους φοίτησης).

Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» (MSc in Εconomics) αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος είναι: Μακροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμιση Αγορών, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική.

Οι παραπάνω στόχοι θα πραγματοποιηθούν με διδασκαλία υψηλής ποιότητας και ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας, κατά τρόπο που ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης διεθνώς όσο και στις ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ